LPK SUGESTI
Pelatihan dan penempatan tenaga kerja
LPK SUGESTI
Pelatihan dan penempatan tenaga kerja

Gratis pendaftaran

Sebagaimana kita ketahui,banyak sekali penyalur tenaga kerja di luaran sana yang menerapkan sistem pendaftaran berbayar loh sahabat.Tetapi di LPK Sugesti sendiri kita tidak memungut biaya pendaftaran ya,alias kami gratiskan…hehe…

Itu kami lakukan sebagai bentuk upaya kami untuk mempermudah akses buat para calon tenaga kerja yang memang benar-benar memerlukan pekerjaan tetapi belum berkelebihan secara finansial.Sehingga dengan cara ini kami yakini,calon para tenaga kerja akan merasa sangat terbantu dengan adanya program free pendaftaran dari kami.